Våre priser
Nedenfor har vi listet opp våre priser slik at du enkelt kan få en oversikt.
 • Studio og saltimer
 • Gullkontrakt
 • Kr 585,-
 • pr mnd
 • Nøkkelkort inkludert
 • Saltimer inkludert
 • Fast medlemsskap, 3 måneder oppsigelsestid
 • Treningsstudio
 • Studio
 • Kr 475,-
 • pr mnd
 • Tilgang til studio
 • Fast medlemsskap, 3 måneder oppsigelsestid
 • O2 power, O2 max og spinning
 • Saltimer
 • Kr 445,-
 • pr mnd
 • Spinning, O2 max og O2 power
 • Fast medlemsskap, 3 måneder oppsigelsestid

 

Gullkontrakt: Full pakke inkl nøkkelkort og saltimer
Fast gullmedlemskap/avtalegiro pr mnd: kr 585,-
Gull 1 mnd: kr 700,-
Gull 3 mnd: kr 1900,-
Gull 6 mnd: kr 3600,-
Gull 12 mnd: kr 6890,-

Treningsstudio
Fast studiomedlemskap/avtalegiro pr mnd: kr 475,-
Studio 1 mnd: kr 600,-
Studio 3 mnd: kr 1550,-
Studio 6 mnd: kr 2900,-
Studio 12 mnd: kr 5490,-

Nøkkelkortmedlemskap (tillegg til ordinær kontrakt)
Per måned kr 100,-
Depositum kr 100,-

Sal-timer (spinning, O2 max og O2 power)
Fast salmedlemskap/avtalegiro pr mnd: kr 445,-
Sal 1 mnd: kr 500,-
Sal 3 mnd: kr 1390,-
Sal 6 mnd: kr 2600,-
Sal 12 mnd: kr 4890,-
Trenings-/kostholdsveiledning pr 30 min. kr 380,-/700,- for 60 minutter
Pakkepriser for flere timer.
Enkeltimer trening kr 190,-

«Soldater, skole-elever, studenter, – 20% på
uføretrygdede, pensjonister:» kontrakter

+ kr 75,- i smittevernsgebyr per mnd.
http://www.rentsenter.no